Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbeten har utförts på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende.

Renoveringsarbetet har huvudsakligen omfattat rören samt har nya trappor till lägenheterna installerats. Detta stod klart 2020.

Första etappen för att åtgärda låglutande spillvattenledningar sattes igång i juli 2021 och stod klart i oktober.