Stiftelsen Michael Hansens Kollegium

Historia

Stiftelsen Michael Hansens Kollegium har sedan slutet av 50-talet hyrt ut studentbostäder åt studerande vid Lunds universitet. Studentbostadshuset är beläget på Dag Hammarskjölds väg 4 i Lund nordost om Tunaparken och strax intill ligger bl.a. Ekonomihögskolan. Lunds centrala delar når du på mindre än 10 minuter.

Fastigheten, som ritades av arkitekt Hans Westman, består av 12 särskilda hus sammanbyggda så att de omsluter en gård med stor gräsmatta och en mängd olika träd och buskar. Trädgården är ritad av landskapsarkitekten professor Per Friberg. Studenter vid Alnarps Lantbruksuniversitet kommer årligen på studiebesök.

Michael Hansens rum och lägenheter är endast till för studerande vid Lunds universitet. LU Acommodation vid Lunds universitet disponerar tio korridorrum för universitetets utländska utbytesstudenter. På kollegiet finns det 244 korridorrum med en yta om ca 19 kvm.

Nyheter

Nytt låssystem

Nytt låssystem med taggar är i drift fr.o.m. mars 2020

Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbeten har utförts på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende.