Reception:

Alla ärenden hanteras via mejl.

Vänligen observera att receptionen har stängt. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta receptionen via e-post.
E-post: reception@mhklund.se

Alla frågor rörande boende och fastigheten skall sändas till ovanstående adress. 

 

Husförmän:

Tareq Al Shalak 

Husförmännens mobil 0768 213 930 (Obs! Det går ej att smsa)

De tider när ni normalt ska kunna nå husförmännen är mellan 8-17. 

Om de inte kan svara under öppettiderna kommer de försöka kontakta er så snart som möjligt.

 

Störningsjour:

Kontakta störningsjouren 0406 446 310 vid akuta störningar.

 

Felanmälningar:

Sker via kollegiets hemsida. Logga in på hemsidan för att kunna göra en felanmälan.

Mobil för akuta felanmälningar 0738 138 457 vardagar mellan 7-15. 

Adress:

Stiftelsen Michael Hansens Kollegium
Dag Hammarskjölds väg 4A
224 64 Lund