Reception:

Alla ärenden hanteras via mejl.

Vänligen observera att receptionen har stängt. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta receptionen via e-post.
E-post: reception@mhklund.se

Alla frågor rörande boende och fastigheten skall sändas till ovanstående adress.

 

Husförmän:

Harald Lidström 

Gustav Ollvik 

Husförmännens mobil 0768 213 930
E-post: husforman@mhklund.se


 

Felanmälningar:

Sker via kollegiets hemsida.

Jourmobil för akuta felanmälningar 0738 138 457 

Adress:

Stiftelsen Michael Hansens Kollegium
Dag Hammarskjölds väg 4A
224 64 Lund