Studierum

För att undvika eventuella störningsmoment kan hyresgästerna i lugn och ro bedriva studier i studierummen som finns i A-trappans källarplan. Kapacitet : 5 rum, där varje rum är möblerat med bord och stolar. Studierummen är bokningsbara och kan bokas via mejl till reception@mhklund.se. Nyckel till studierum hämtar och lämnar man på expeditionen.

 

Tvättstuga

Tvättstugan finns i D-husets källarplan. Bokning sker via kollegiets interna hemsida. Där finns även torktumlare, mangel och effektiva torkrum.

Kapacitet: Två rum med vardera 3 stycken 5,5 kilos maskiner och två torktumlare. Utöver detta finns tre torkrum.

 

Gillestuga

Gillestugan kan hyras för fester och sammankomster av kollegiets hyresgäster. Gillestugan bokas på expeditionen. 1500 kr i hyra fredag och lördag, 300 kr onsdag och torsdag, övriga dagar 200 kr. Depositionsavgiften är 2000 kronor som du får tillbaka när städningen är godkänd och lokalen i övrigt i ordning. Hyran betalas kontant, alternativt swish. Depositionen erläggs kontant.

I Gillestugan finns 14 bord och 90 stolar. Det mindre rummet är möblerat med soffa, fåtöljer och soffbord. Köket är försett med spis med ugn, fläkt, kyl- och frysskåp, mikro och kaffebryggare. Högst 100 personer får vistas i lokalen.

Alla aktiviteter skall vara avslutade senast klockan 02.00 (fredag och lördag samt dag före röd helgdag) övriga veckodagar skall alla aktiviteter upphöra senast klockan 22.00. Vid brott mot denna bestämmelse kommer hela depositionsavgiften att tas i anspråk.

OBS. P.g.a. olika omständigheter har vi stängt Gillestugan för uthyrning. Gäller tillsvidare.

 

Musikrum

Rum med piano finns i E-husets källarplan. Musikrummet är avsett för våra hyresgäster som enskilt vill öva på något instrument utan att störa sina grannar. Tillåtna övningstider och bokning för utnyttjande av musikrummet finns på anslagstavlan utanför musikrummet.

 

Förråd

E-källaren: I -källaren finns även låsbara utrymmen som hyrs ut till våra hyresgäster. Kontakta oss via mejl, reception@mhklund.se för att ställa dig i kö. Avgiften betalas månadsvis i samband med rumshyra. Hänglås håller man sig själv med. Alla felplacerade saker slängs omedelbart.

Låst utrymme för privata saker endast för utbytesstudenter. Boka tid via mejl, reception@mhklund.se när du behöver ställa ner något.

B-källaren: Boka tid via mejl, reception@mhklund.se när du behöver hämta eller lämna ner möbler och övrig utrustning som tillhör kollegiet. Observera att du före besiktning i samband med avflyttning skall återställa möbler och övrig utrustning i ditt rum. 

 

Bastu

Finns i D-husets källare. Öppet dygnet runt. Bastun kan reserveras för flickor på måndagar och för pojkar på tisdagar. Bokningslista finns på bastudörren.

 

Parkeringsplats  

Du kan hyra parkeringsplats om du är bosatt på kollegiet. Månadshyran är f.n. 200 kronor och betalas i samband med rumshyran. Parkeringsplatser hyrs ut endast månadsvis.

 

Miljöstation / Miljöhus

Invid parkeringsplatsen har kollegiet 8 underjordiska fraktioner för komplett källsortering av matavfall, restavfall, flaskor, kartonger, tidningar, plast och metall. Var vänliga och se till att slänga avfallet så ljudlöst som möjligt och stäng locken! Påsar för matavfall finns placerade i miljöhuset.

Miljöhuset är avsett för förvaring av uttjänta glödlampor, datorer och övrig elektronik i avvaktan på borttransport.

 

Cykelkällare

Låsbara utrymmen finns i B huset. Vanliga cykelställ finns det gott om runt om kollegiet, och även en del inne på gården. Vänligen ställ inte cyklar i pelargångarna eller utanför ställen i våra låsbara utrymmen eftersom det försvårar trädgårdsskötsel och snöröjning.