Fastigheten, som ritades av arkitekt Hans Westman, består av 12 särskilda hus sammanbyggda så att de omsluter en gård med stor gräsmatta och en mängd olika träd och buskar. Trädgården är ritad av landskapsarkitekten professor Per Friberg. Studenter vid Alnarps Lantbruksuniversitet kommer årligen på studiebesök.