Studierum

För att undvika eventuella störningsmoment kan hyresgästerna i lugn och ro bedriva studier i studierummet som finns utanför E-trappans bottenplan. Kapacitet: bord och stolar för 9 personer. 

 

Tvättstuga  

Tvättstugan finns i D-husets källarplan. Bokning sker via kollegiets interna hemsida. Där finns även torktumlare och effektiva torkrum.

Kapacitet: Två rum med vardera 3 stycken 5,5 kilos maskiner och två torktumlare. Utöver detta finns tre torkrum.  

Bastu

Finns i D-husets källare. Bokning sker via kollegiets interna hemsida.

 

Förråd

E-källaren: I källaren finns även låsbara utrymmen som hyrs ut till våra hyresgäster. Kontakta oss via mejl, reception@mhklund.se för att ställa dig i kö. Avgiften betalas månadsvis i samband med rumshyra. Hänglås håller man sig själv med. Alla felplacerade saker slängs omedelbart.

Låst utrymme för privata saker endast för utbytesstudenter. Boka tid via mejl, reception@mhklund.se när du behöver ställa ner något.

B-källaren: Boka tid via mejl, reception@mhklund.se när du behöver hämta eller lämna ner möbler och övrig utrustning som tillhör kollegiet. Observera att du före besiktning i samband med avflyttning skall återställa möbler och övrig utrustning i ditt rum. 

 

Cykelkällare

Låsbara utrymmen finns i B huset. Vanliga cykelställ finns det gott om runt om kollegiet, och även en del inne på gården. Vänligen ställ inte cyklar i pelargångarna eller utanför ställen i våra låsbara utrymmen eftersom det försvårar trädgårdsskötsel och snöröjning.

 

Parkeringsplats  

Du kan hyra parkeringsplats om du är bosatt på kollegiet. Månadshyran är f.n. 300 kronor och betalas i samband med rumshyran. Parkeringsplatser hyrs ut endast månadsvis.

OBS. Endast de som har förhyrda platser får parkera på kollegiet. Samtliga tillstånd ska vara placerade väl synliga i fordonets framruta vid varje parkeringstillfälle. Det är viktigt att hela parkeringstillståndet syns för att undvika missförstånd. Om man inte följer parkeringsreglerna kan man få en felparkeringsavgift.

 

Miljöstation / Miljöhus

Invid parkeringsplatsen har kollegiet 8 underjordiska fraktioner för komplett källsortering av matavfall, restavfall, flaskor, kartonger, tidningar, plast och metall. Var vänliga och se till att slänga avfallet så ljudlöst som möjligt och stäng locken! Påsar för matavfall finns placerade i miljöhuset.

Miljöhuset är avsett för förvaring av uttjänta glödlampor, datorer och övrig elektronik i avvaktan på borttransport.