Nytt låssystem

Nytt låssystem med taggar är i drift fr.o.m. mars 2020

Vid upplåsning och identifiering kan beröringsfria nyckelbrickor, så kallade taggar, användas istället för nyckel genom att de hålls upp mot låset eller läsaren.