Nytt låssystem

Nytt låssystem med taggar kommer att vara i drift i slutet av 2019

Vid upplåsning och identifiering kan beröringsfria nyckelbrickor, så kallade taggar, användas istället för nyckel genom att de hålls upp mot låset eller läsaren.