Nyheter

Nytt låssystem

Nytt låssystem med taggar kommer att vara i drift i slutet av 2019

Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbeten kommer att utföras på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende under kommande år.