Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbeten kommer att utföras på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende under kommande år.

Stiftelsen kommer därför att hyra ut studentboende med tillfälliga hyreskontrakt eftersom det inte finns några evakueringsmöjligheter inom befintlig fastighet. Ett hyreskontrakt omfattar en period av två till max sex månader. Detta gäller för studenter som är i bostadskö och erbjuds boende. För studenter som redan bor på kollegiet, kommer bostäder att ordnas. Renoveringsarbetet, som huvudsakligen omfattar rören, kommer att ske 2018-2020.  Förhandlingarna är klara hösten 2017 och vilka delar av fastigheten som ska renoveras kommer att beslutas i samråd med entreprenörer. Arbetet är planerat i den mån det inte stör eleverna under tentamensperioden.

 

Stipendier

Under renoveringsperioden 2018-2020 kommer stipendier för boende inte att delas ut.