Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbeten har utförts på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende.

Renoveringsarbetet har huvudsakligen omfattat rören samt har nya trappor till lägenheterna installerats. Detta stod klart 2020.