Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbeten kommer att utföras på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende under kommande år.

Renoveringsarbetet, som huvudsakligen omfattar rören, kommer att ske 2018-2020.  Förhandlingarna är klara hösten 2017 och vilka delar av fastigheten som ska renoveras kommer att beslutas i samråd med entreprenörer. Arbetet är planerat i den mån det inte stör eleverna under tentamensperioden.

 

Stipendier

Under renoveringsperioden 2018-2020 kommer stipendier för boende inte att delas ut.