Nyheter

Nytt låssystem

Nytt låssystem med taggar är i drift fr.o.m. mars 2020

Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbeten har utförts på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende.